Fezen

 Met onze gespecialiseerde apparatuur kunnen we kamers frezen in cilinderkop

Samen met de draaibanken worden ook de frezen gebruikt om custom onderdelen te vervaardigen.
Soms kan er een grote tijdswinst worden behaald door een onderdeel zelf te fabriceren.